محاسبه ضریب پرداخت عملیات آسفالت گرم

محاسبات ضریب پرداخت عملیات خود را به ما بسپارید.

09152471089   09157256097

در این مقاله قصد داریم به محاسبه ضریب پرداخت عملیات آسفالت گرم طبق ضابطه 773 بپردازیم. ضریب پرداخت برای اعمال در برآورد هر زیر قطعه عملیات بتن آسفالتی با استفاده از جدول خلاصه برگه آزمایش تکمیل شده و رابطه زیر محاسبه می شود. مقادیر  PFa1 تا PFa17 بر اساس پیوست شماره یک و داشتن USL ، LSL طبق جدول زیر تعیین می شود. برای مطالعه بیشتر در مورد آسفالت گرم میتوانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

 

ضریب پرداخت عملیات آسفالت گرم

 

مطابق طرح اختلاط و جدول 20-19 نشریه 101 لحاظ شود. برای محاسبه ضریب پرداخت مربوط به مشخصه دانه بندی، کمترین مقدار ضریب پرداخت الک ها {(PFa11 تا PFa1)min} منظور می شود.

 

ضریب پرداخت عملیات آسفالت گرم

 

نکات محاسبه ضریب پرداخت

توجه 1) برای R های بزرگتر از 1

درصورتیکه R=Np/Ns بزرگتر از 1 بدست آید، مقدار R برابر یک منظور شود.

توجه2) ضریب پرداخت دانه بندی و رصد قیربزرگتر از 0.98 باشد.

هنگامی که به طور همزمان ضریب پرداخت مربوط به دانه بندی و درصد قیر بزرگتر از 0/98 باشد. W مربوط به درصد فضای خالی آسفالت برابر 0/05 و تراکم برابر 0/3 لحاظ شود.

توجه3) محاسبه R در پروژه های مشمول بند 1-2-2

در پروژه های مشمول بند 1-2-2 برای مشخصه های استحکام و درصد فضای خالی R=1 و برای سایر مشخصات، کسری شیت باید جبران شود. در غیر این صورت R=√(Np/Ns) اعمال میگردد. همچنین در پروژه های مشمول بند 1-2-2 ، PFa17=1 منظور شود.

توجه4) عملیات های غیرقابل قبول

اگر PFa1 تا PFa10 غیر قابل قبول (reject) بدست آید مقدار آن برابر 0/7 منظور شود. برای سایر مشخصه ها اگر ضریب پرداخت، غیر قابل قبول (reject) بدست آید. تمام عملیات غیر قابل قبول (reject) خواهد بود.

توجه5) تعیین قیر به روش اکسترکشن با حلال بنزین

چنانچه تعیین درصد قیر به روش اکسترکشن با حلال بنزین انجام شود قدار LSL برای آسفالت توپکا،ببندر و اساس قیری به ترتیب 0/4 – قیربهینه، 0/5 – قیربهینه، 0/6 – قیر بهینه لحاظ شود.

دانلود نشریه 773

از طریق لینکی که در ادامه آورده ایم می توانید به فایل pdf دانلود ضابطه 773 دسترسی پیدا کنید. این فایل در 6 فصل و 144 صفحه توسط سازمان برنامه و بودجه گردآوری شده است. همچنین در 2 نوبت 2 اصلاحیه برای این نشریه منتشر شد که  برای این اصلاحیه ها می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.


دانلود نشریه 773 ( دستور العمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی )

دانلود اصلاحیه ضابطه 773 ( در تاریخ 1400/22/11 )

دانلود اصلاحیه ضابطه 773 ( در تاریخ 1399/08/11)


انجام محاسبات ضریب پرداخت آسان با نرم افزار راه نگار