• راه نگار

    اولین نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفیت عملیات راهسازی

نحوه محاسبات جرائم عملیات راهسازی

مهندس مشاور: مهندس مشاوری که از طرف کارفرما برای نظارت بر عملیات اجرایی انتخاب شده است.

این ضابطه با بررسی نتایج آزمایش های حاصل از مراحل مختلف کار که به‌ طور پیوسته در زمان اجرای پروژه انجام می شود.

محاسبه ضریب پرداخت

در این پیوست، نحوه محاسبه ضریب پرداخت برای هر زیر قطعه ارائه شده است. محاسبات بر پایه داده های حاصل از نتایج برگه آزمایش های آزمایشگاهی و مشخصات فنی ارائه شده

فهرست نماد های ضابطه 773 پیوست سه

در پیوست شماره سه فهرست نماد های ضابطه 773 آشنا می شویم.

فهرست نمادهای مورد استفاده در این دستورالعمل در جدول زیر آورده شده است.

در پیوست شماره شش با جداول خلاصه اعمال ضریب پرداخت ضابطه 773 آشنا می شویم.

جدول خلاصه اعمال ضریب پرداخت به صورت وضعیت های موقت

محاسبه ضریب پرداخت عملیات آسفالت گرم

ضریب پرداخت برای اعمال در برآورد هر زیر قطعه عملیات بتن آسفالتی با استفاده از جدول خلاصه شیت تکمیل شده است . و از رابطه زیر محاسبه می شود.

کاربران ما

رضایت مشتریان

چرا راه نگار ؟

کاربری آسان

رابط کاربری راه نگار همانند ورود اطلاعات در نرم افزار اکسل بسیار ساده و روان است.

انجام محاسبه دقیق و مکانیزه

تمامی محاسبات و فرمول ها کاملا توسط کارشناسان راهسازی تست و تایید شده است.

صرفه جویی در زمان

محاسبه جرائم توسط راه نگار خیلی سریع و دقیق انجام می شود.

دسترسی سریع و آسان

دسترسى به نرم افزار در هر زمان و مکان دلخواه بااستفاده از اینترنت همچنین قابلیت استفاده در همه سیستم عامل ها را دارد.

مستندسازی اوراق آزمایشگاهی

اطلاعات وارد شده از اوراق آزمایشگاهی به صورت کاملا طبقه بندی شده در بانک اطلاعاتی نرم افزار ذخیره می شود.

گزارش گیری دقیق و جامع

مهندسان راهسازی می توانند در هر موقعیتی از انجام پروژه وضعیت آن را مشاهده کنند و برای بهبود عملکرد آن اقدام کنند.

راه نگار، راهکار کیفیت

راه نگار