معرفی ضابطه 773

rahnegar zabete773

هدف از ابلاغ دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده (ضابطه شماره 773) کمک به ارتقای کیفیت احداث طرح ها و پروژه ها، با تاکید بر رعایت ضوابط و مشخصات فنی می باشد.

همچنین این ضابطه با بررسی نتایج آزمایش های حاصل از مراحل مختلف کار که به‌ طور پیوسته در زمان اجرای پروژه انجام می شود. برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر کمک به سزایی می کند. در ضابطه 773 به بررسی نتایج آزمایشات در قطعه و زیر قطعه‌های مختلف همانند عملیات خاکی، اساس، زیراساس، آسفالت و … و انجام یک سری محاسبات عمدتاً آماری بر روی نتایج شیت های آزمایشگاهی به‌دست آمده پرداخته می شود. که در قالب “محاسبه ضریب پرداخت”، جهت اعمال در صورت وضعیت‌های موقت و قطعی پیمانکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محدوده کاربرد ضابطه 773:

محدوده کاربرد این ضابطه در پیمان ها و رسیدگی به مشخصات فنی تمامی  پروژه های ساخت و ساز کشور می باشد. از جمله عملیات خاکی، تثبیت (با آهک، سیمان یا اولسیون قیری) زیر اساس، اساس، بالاست و عملیات آسفالتی (از جمله آسفالت گرم، حفاظتی، سرد، بازیافت سرد و گرم آسفالت )، انواع رویه های بتنی و سایر عملیاتی که کارفرما مشخص می کند. درصورتی که پس از تاریخ 01/04/1399 اجرا می شود الزامی است.که شامل:

  • پیمان های منعقد شده براساس موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 ) و ویرایش آتی آن.
  • پیمان منعقد شده به روش طرح و ساخت.
  • پیمان منعقد شده براساس بخشنامه شماره 65637/100 مورخ 14/8/1391 با عنوان “انعقاد پیمان براساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن”.

عملیاتی که قبل از تاریخ 01/04/1399 اجرا شده است و تحویل موقت نشده باشند. در صورت توافق طرفین پیمانکار (کارفرماو پیمانکار) و تایید مهندس مشاور، این دستور العمل قابل اعمال است.

وجه تمایز

وجه تمایز ضابطه 773 با بخش‌نامه محاسبه کسر بهای عملیات راه‌سازی بدین گونه است. که در ضابطه 773 برخلاف بخش‌نامه یاد شده به ‌جای اعمال جرائم و کسربها در مطالبات پیمانکار و پس از اتمام پروژه، ضریب پرداختی را در هر مرحله به کارکردهای پیمانکار اعمال می شود . این امر می‌تواند به‌صورت مرحله‌ به ‌مرحله هر قسمت از عملیات اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

برای دستیابی و بالا بردن کیفیت عملیات اجرایی هماهنگی بین طرفین درگیر در پروژه باعث حصول نتیجه بهتر وصرفه‌جویی در هزینه‌های تعمیر و نگهداری عملیات‌های راه‌سازی می کند. حصول نتیجه بهتر نیازمند استفاده درست از ضابطه 773 می باشد.

رسیدگی به جرایم آسفالت برای تمامی مهندسین که درراه و ترابری و در حوزه‌های مختلف مثل پیمانکاری، مهندسین مشاور و یا کارفرما فعالیت دارند مفید است.

لازم الاجرا بودن این ضابطه

rahnegar zabete773

در مقاله فوق قصد داشتیم اطلاعاتی مختصر درباره ضابطه 773 ارائه دهیم . لذا جهت بررسی و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی انجام محاسبات در این آیین نامه اینجا کلیک فرمایید.

شما می توانید برا کسب اطلاعات بیشتر درباره این آیین نامه با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.