نحوه محاسبات جرائم عملیات راهسازی

دامنه خمیری  حداقل رطوبتی است که اگر خاک به صورت رشته ای نازک درآید، آن رشته ترک می خورد.

کوبیدگی 100 درصد موردقبول و کمبود تا 98 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

ارزش ماسه ای آزمایشی برای تعیین نسبت مصالح ریزدانه به حجم کل ماسه است.

کوبیدگی حداقل تا 97 درصد موردقبول قرار می‌گیرد.کمبود کوبیدگی حداقل تا 95 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

چرا راه نگار ؟

کاربری آسان

رابط کاربری راه نگار همانند ورود اطلاعات در نرم افزار اکسل بسیار ساده و روان است.

انجام محاسبه دقیق و مکانیزه

تمامی محاسبات و فرمول ها کاملا توسط کارشناسان راهسازی تست و تایید شده است.

صرفه جویی در زمان

محاسبه جرائم توسط راه نگار خیلی سریع و دقیق انجام می شود.

مورد تایید اداره راه و شهرسازی خراسان جنوبی

راه نگار توسط تمامی کارشناسان مربوطه در اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری تایید شده است.

مستندسازی اوراق آزمایشگاهی

اطلاعات وارد شده از اوراق آزمایشگاهی به صورت کاملا طبقه بندی شده در بانک اطلاعاتی نرم افزار ذخیره می شود.

گزارش گیری دقیق و جامع

مهندسان راهسازی می توانند در هر موقعیتی از انجام پروژه وضعیت آن را مشاهده کنند و برای بهبود عملکرد آن اقدام کنند.

راه نگار، راهکار کیفیت